Ympäristöystävällisiä ratkaisuja varustamoille

Nykyään varustamoille tarjotaan erilaisia vihreitä ratkaisuja, joiden avulla ne voivat asteittain vähentää ympäristövaikutuksiaan ja varmistaa toimintansa kestävyyden. BLRT Repair Yards on valmis tarjoamaan apuaan näiden ongelmien ratkaisemisessa. Keskinäiset toimet edistävät ympäristönsuojelua, kustannussäästöjä, tehokkuuden lisäämistä ja yrityksen maineen parantamista.

PAKOKAASUJEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄT

Pesurit ovat tärkeitä laivoihin asennettavia laitteita, joilla vähennetään ilmansaasteita ja varmistetaan kansainvälisten päästömääräyksien noudattamista.

Pakokaasujen puhdistusjärjestelmien edut:
 • Kustannusten väheneminen
 • Ilmanlaadun paraneminen
 • Ympäristömääräysten noudattaminen

Ottakaa yhteyttä

ALUKSEN LIITTÄMINEN MAAVERKKOON

Maasähköliitäntä on tekniikka, jonka avulla alukset voivat kytkeytyä maasähköön, kun ne ovat kiinnitettyinä satamassa. Liittymällä paikalliseen sähköverkkoon alukset voivat saada virtaa aluksen järjestelmiin ja laitteisiin polttamatta polttoainetta, mikä vähentää merkittävästi päästöjä ja melutasoa laiturissa ollessaan.

Maaverkkoon liittämisen edut:
 • Päästöjen väheneminen
 • Ilmanlaadun paraneminen
 • Laivamoottoreiden käyttöiän piteneminen
 • Polttoaineen kulutuksen ja kustannusten väheneminen
 • Vähemmän melua satamaan kiinnittyvistä aluksista
 • Sääntelyvaatimusten ja ympäristöstandardien noudattaminenOttakaa yhteyttä

PAINOLASTIVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT

BWTS on olennainen laite, joka asennetaan aluksiin käsittelemään painolastivettä, joka otetaan alukseen vakauden ylläpitämiseksi matkojen aikana. Järjestelmän päätarkoituksena on poistaa tai neutraloida taudinaiheuttajia ja estää invasiivisten lajien leviämisen eri ekosysteemien välillä.

Painolastiveden käsittelyjärjestelmien edut:
 • Vieraslajien leviämisen estäminen
 • Ympäristön ja rannikon suojeleminen
 • Kansainvälisten standardien noudattaminen
 • Kestävä ja ympäristöystävällinen merenkulku
 • Taloudelliset hyödyt ja kansainvälisen kaupan helpottaminen
Ottakaa yhteyttä

TUULIVOIMAGENERAATTORIT

Tuulivoimageneraattorit käyttävät tuulienergiaa täydentääkseen tai korvatakseen perinteisiä alusten propulsiojärjestelmiä. Tuulivoimalla pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta, vähentämään päästöjä ja käyttökustannuksia.

Tuulivoimageneraattoreiden edut:
 • Polttoainesäästöt ja käyttökustannusten väheneminen
 • Päästöjen väheneminen
 • Lainsäädännön vaatimusten noudattaminen
 • Hiilijalanjäljen väheneminen
 • Toiminnallinen joustavuus
 • Yrityksen innovatiivinen imago ja maine
 • Melun väheneminen

Viking Grace on maailman ensimmäinen roottoripurjeella varustettu lautta, joka asennettiin Naantalin BLRT Repair Yardsilla.


CLdN -yhtiön 234,06 m pitkä ro-ro-alus Delphine – tuulivoimageneraattoreiden perustusten asennus BLRT Repair Yardsilla Klaipedassa.

As the shipping industry seeks to improve its environmental performance, BLRT Repair Yards can offer promising solutions to ensure the seaworthiness and efficiency of Your fleet!

Ottakaa yhteyttä

DEKARBONISAATIO

Hiilestä irtautuminen on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Se on ratkaisevassa asemassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen ja ilmastonmuutokseen.

Dekarbonisaation hyödyt:
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
 • Ilmanlaadun paraneminen
 • Energiatehokkuus
 • Ekosysteemien suojelu
 • Yrityksen maineen paraneminen

Ainutlaatuisen ilmavoitelujärjestelmän (DACS) asentaminen rahtilaiva DANITAan


Silikonimaalin levittäminen CS STRATOS -jäähdytysaluksen tasaiselle pohjalle ja pystysuorille laidoille


Baltic Queenin pohja maalataan uudella innovatiivisella grafiitti maalilla


Silikonimaalin levittäminen ARCTIC ROCK tasaiselle pohjalle ja pystysuorille laidoille

Ottakaa yhteyttä