HSSEQ

IMS – Integrated Management System

BLRT Repair Yards korjaa ja huoltaa erilaisia aluksia ammattitaidolla. Telakan johtokunta on kehittänyt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AQAP -standardien pohjalta Integrated Management System (IMS) -järjestelmän, jolla varmistetaan laatu, työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristön vaarantumattomuus kaikessa telakan toiminnassa.

Näistä lähtökohdista on kehitetty yhtenäinen toimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on kehittää ja parantaa laatua, terveyttä ja turvallisuutta EMS-periaatteen mukaisesti (Environmental Management System, ympäristönhallintajärjestelmä). Käytäntöä arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään riittävän usein. Siitä tiedotetaan, ja käytäntö on helposti kaikkien työntekijöiden käytettävissä, minkä lisäksi se on kaikkien kiinnostuneiden osapuolten saatavilla.

Luomalla kestävä ja luotettava liiketoimintamalli on mahdollista täyttää ISO-standardien vaatimukset ja vaativimpien asiakkaiden odotukset.

Laadunhallintajärjestelmä

“JOKAISELLA YKSITYISKOHDALLA ON MERKITYSTÄ”

  • Luottamus syntyy siitä, kun osoitetaan, että asiakkaasta pidetään huolta ja tätä kuunnellaan. Telakat tekevät parhaansa täyttääkseen asiakkaan tarpeet ja pitääkseen lupauksensa.
  • Pitkäaikainen kumppanuus, joka perustuu keskinäiseen ymmärrykseen ja läpinäkyvään viestintään.
  • Asiakkaan ymmärtäminen ja aktiivinen tukeminen koko prosessin aikana.
  • Suorituksen arviointi ja jatkuva parantaminen liiketoimintamme jokaisella osa-alueella ymmärtäen asiakkaan nykyiset ja tulevat tarpeet, tyytyväisyystaso.
Työterveyden- ja turvallisuudenhallintajärjestelmä

“MISSIO = 0 onnettomuutta”

  • Työntekijät ovat kallein aarteemme ja voimavaramme. Huolehdimme heistä ja varmistamme, että he ja muut hankkeissa jollain tavalla mukana olevat henkilöt ovat aina turvassa. Pyrimme aktiivisesti ehkäisemään työtapaturmia sekä työperäisiä sairauksia ja altistumisia. Tavoitteemme on aina nolla tapaturmaa.
  • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän (OHS, Occupational Health and Safety) tavoitteena on ehkäistä työtapaturmat ja työperäiset altistumiset työntekijöiltämme sekä muilta kanssamme työskenteleviltä henkilöiltä.
  • Jatkuva parantaminen. Maailmanlaajuisen ohjelmamme tavoitteena on se, ettei suuronnettomuuksia ole lainkaan, “Missio = 0 onnettomuutta”, mikä auttaa telakoita ymmärtämään ja ylläpitämään työpaikkojen turvallisuutta.
Ympäristönhallintajärjestelmä
  • “Vihreä voima” -teknologiat.
  • Ympäristötietoisuuden ja -vastuun kehittäminen telakoiden toiminnassa.
  • Luonnonvarojen tehokas käyttö.

BLRT Repair Yards noudattaa toiminnassaan lainsäädäntöä ja muita relevantteja ympäristövaatimuksia. Huolehdimme ympäristöstä, yhteiskunnasta, toimitusten laadusta ja resurssien käytöstä vastuullisesti.

Löydä alueesi HSSEQ-päällikkö

LRQA:n MYÖNTÄMÄT HSEQ SERTIFIKAATIT

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
Estonia
Lithuania
Finland

*NATO:n laadunvarmistusvaatimukset suunnittelulle, kehitykselle ja tuotannolle.

AQAP 2110* painos D versio 1
Estonia
Lithuania
Finland