QHSE

IVS – Integruota vadybos sistema

„BLRT Repair Yards“ teikia kokybiškas visų tipų laivų remonto ir priežiūros paslaugas. Vadovaujantis ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001, AQAP standartų principais ir reikalavimais, koncerno įmonių grupėje įdiegta Integruota vadybos sistema (IVS) – Kokybės, Darbuotojų sveikatos ir saugos bei Aplinkos apsaugos vadybos politika, kuria vadovaujasi visos laivų remonto įmonės grupėje.

Šios sistemos yra integruotos kaip viena vadybos sistema, orientuota į kokybės, darbuotojų sveikatos ir saugos priežiūros tobulinimą bei vystymą ir atitinkanti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Esant pasiketimams, sistema yra peržiūrima, tikslinama bei atnaujinama. Su integruota vadybos sistema yra supažindinti visi įmonės darbuotojai bei ji yra pristatyta visoms suinteresuotoms šalims.

Tvaraus ir patikimo verslo modelio sukūrimas yra raktas atitikti aukštus ISO standartus ir patenkinti reikliausių klientų lūkesčius.

Kokybės vadybos sistema

“SVARBI KIEKVIENA SMULKMENA”

 • Klientų pasitikėjimas išlaikomas nuolat parodant, kad jie mums rūpi ir yra svarbūs, bei išgirsti. Įmonės darbuotojai daro viską, kad patenkintų klientų poreikius, įvykdytų duotus jiems pažadus
 • Ilgalaikė partnerystė pagrįsta abipusiu supratimu ir skaidria komunikacija
 • Vykdoma veikla vertinima atsižvelgiant į visas sritis
 • Išsikeltų tikslų siekimas, atliekamų paslaugų kokybės gerinimas
 • Klientų pasitenkinimo lygio didinimas
Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos Sistema

“MISIJA” – 0 NA”

 • Darbuotojai ir jų sveikata yra didžiausia mūsų vertybė ir turtas
 • Mes rūpinamės ir siekiame užtikrinti, kad darbuotojai bei kiti, su įmone susiję asmenys, jaustųsi saugūs bei išvengtų galimų pavojų susijusių su rizika susižeisti bei atliktų darbą saugiai savo darbo vietose.
 • Mes aktyviai siekiame užkirsti kelią galimoms traumoms
 • Mūsų vizija yra „0“ (nulis) nelaimingų atsitikimų darbe
Aplinkos apsaugos vadybos sistema
 • „Žaliosios energijos“ technologijos
 • “Draugiškumas” aplinkai bei darbuotojų sąmoningumo ugdymas
 • Atsakingas energetinių išteklių naudojimas
 • Mūsų vykdoma veikla atitinka aplinkos apsaugos teisės aktus ir reikalavimus

„BLRT Repair Yards“ vykdoma veikla atitinka aplinkos apsaugos institucijų keliamus reikalavimus. Mes rūpinamės mus supančia aplinka bei visuomene, teikdami kokybiškas paslaugas atsakingai naudojame gamtos energetinius išteklius.

Susisiekite su Kokybės vadybos specialistu

LLOYDS REGISTER HSEQ CERTIFICATES

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
Estonia
Lithuania
Finland

NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND PRODUCTION

AQAP 2110 edition D version 1
Estonia
Lithuania
Finland