QHSE

Integreeritud juhtimissüsteem

BLRT Repair Yards pakub eri tüüpi laevade heal tasemel remondi- ja hooldusteenust. Laevaremonditehaste juhtkond on BLRT Repair Yards´i teenuste nõuetekohasuse, keskkonnahoidliku tegevuse, kliendisõbralikkuse, kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja tootmisprotsesside efektiivsuse tagamiseks välja töötanud ja juurutanud rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 nõuetel põhineva integreeritud kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi. NATO projektide elluviimisel joondume rahvusvahelise standardi AQAP 2110 nõuete järgi.

Konkurentsivõime hoidmiseks täiustame ja arendame pidevalt oma juhtimissüsteemi ja tegevusi, et need püsiksid ajakohased. BLRT Repair Yards’i poliitika on teatavaks tehtud kõikidele meie töötajatele. Kõik huvitatud osapooled saavad sellega tutvuda meie kodulehel.

Jätkusuutliku ja usaldusväärse ärimudeli loomine on oluline hoob standardi nõuete ning kõige nõudlikuma kliendi ootuste täitmiseks.

Kvaliteedijuhtimissüsteem

IGA PISIASI LOEB

 • Kliendi usalduse võitmiseks näitame, et olete meile oluline, et hoolime teist ja võtame teid kuulda. Laevaremonditehased annavad endast parima, et kliendi vajadusi rahuldada ja täita tema ees võetud kohustusi.
 • Üksteise mõistmisele ning avatud ja läbipaistvale suhtlemise rajanev pikaaegne partnerlus.
 • Klientide aktiivne toetamine muutuste teel.
 • Töö efektiivsuse mõõtmine ja äriprotsesside täiustamine, mõistes kliendi praeguseid ja tulevasi vajadusi ning arvestades kliendirahulolu uuringu tulemusi.
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

NULL TÖÖÕNNETUST!

 • Meie töötajad on meie suurim vara. Nende ohutuse tagamiseks rakendame kõikvõimalikke meetmeid, püüame ennetada töökohustuste täitmisel tekkida võivaid tervisekahjustusi.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse kaasava, riskipõhise lähenemisviisi eesmärk on vältida või vähendada ohtu meie töötajate tervisele ja ennetada kutsetööga seotud haigestumisi..
 • Meie tegevuskava „Null tööõnnetust!“ on suunatud tööõnnetuste esinemisohu vähendamisele, mis aitab töötajatel paremini mõista tööohutuse ja töötervishoiu reeglite järgimisest tulenevat kasu.
Keskkonnajuhtimissüsteem
 • Taastuvenergia tehnoloogiate rakendamine.
 • Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja säästvat arengut iseloomustavate väärtushinnangute integreerimine laevaremonditehaste grupis.
 • Loodusvarade mõistlik kasutamine.
 • Uute tehnoloogiate evitamine ja olemasolevate täiustamine.

BLRT Repair Yards tegevus on kooskõlas kehtivate seaduste ja muude asjakohaste keskkonnanõuetega. Hoolime keskkonnast ja inimestest, hindame jätkusuutlikku arengut ning kasutame ressursse säästlikult.

Võtke meiega ühendust!

LLOYDS REGISTER HSEQ CERTIFICATES

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
Eesti
Leedu
Soome

NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND PRODUCTION

AQAP 2110 edition D version 1
Eesti
Leedu
Soome