Ekologiniai sprendimai laivų savininkams

Laivų savininkai turi platų pasirinkimą ir gali pasinaudoti įvairiais ekologiniais sprendimais, kad sumažintų poveikį aplinkai ir skatintų tvarumą savo veikloje. „BLRT Repair Yards“ įmonės yra pasirengusios padėti šiuo klausimu. Šie abipusiai veiksmai prisideda prie aplinkos apsaugos ir padeda taupyti sąnaudas, didinti efektyvumą ir gerinti reputaciją.

IŠMETAMŲJŲ DUJŲ VALYMO SISTEMOS

Skruberiai – svarbios technologijos, įrengiamos laivuose, siekiant sumažinti oro taršą ir laikytis tarptautinių išmetamo teršalų kiekio reguliavimo taisyklių.

Išmetamųjų dujų valymo sistemų privalumai:
 • Sąnaudų taupymas;
 • Geresnė oro kokybė;
 • Aplinkosaugos reikalavimų atitikimas.

Suraskite reikalingą kontaktinį asmenį

ELEKTROS LAIVUI TIEKIMAS IŠ KRANTO

Remonto metu sudarome sąlygas laivams gauti elektrą iš kranto, kad nereikėtų naudoti įrengtų pagalbinių variklių ar generatorių. Angliškai ši technologija vadinama kaip „Cold Ironing“. Prisijungę prie vietinio elektros tinklo, laivai elektros srove aprūpina savo sistemas ir įrangą, nedegindami degalų, o tai gerokai sumažina išmetamų teršalų kiekį ir skleidžiamą triukšmą buvimo uoste metu.

Elektros tiekimo iš kranto privalumai:
 • Išmetamų teršalų kiekio mažinimas;
 • Geresnė oro kokybė;
 • Mažesnis laivo variklių darbo valandų skaičius;
 • Sąnaudų taupymas;
 • Mažesnis laivų skleidžiamas triukšmas, kol jie būna uoste;
 • Atitiktis teisės aktų reikalavimams.Suraskite reikalingą kontaktinį asmenį

BALASTINIO VANDENS VALYMO SISTEMOS

Balastinio vandens valymo sistemos – tai laivuose įrengtos technologijos, skirtos balastiniam vandeniui, kuris į laivus patenka, siekiant išlaikyti jų stabilumą ir tinkamą išilginį pasvirimą vandenyje, tvarkyti ir valyti. Pagrindinė balastinio vandens valymo sistemų paskirtis – pašalinti arba neutralizuoti patekusius organizmus ir patogenus, kad būtų užkirstas kelias invazinių rūšių plitimui tarp skirtingų ekosistemų.

Balastinio vandens valymo sistemų įrengimo laivuose privalumai:
 • Invazinių rūšių prevencija;
 • Aplinkos apsauga ir pakrančių zonų apsauga;
 • Atitiktis tarptautinių teisės aktų reikalavimams;
 • Tvari laivybos praktika;
 • Ekonominė nauda ir tarptautinės prekybos palengvinimas.
Suraskite reikalingą kontaktinį asmenį

VĖJO ENERGIJĄ NAUDOJANTI LAIVO VAROMOJI SISTEMA

Vėjo energija varomos sistemos naudoja vėjo jėgą, o tai papildo arba pakeičia tradicinius laivų varomosios jėgos metodus. Šiomis sistemomis siekiama padidinti degalų naudojimo efektyvumą, sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir eksploatavimo išlaidas.

Vėjo energiją naudojančių laivo varomųjų sistemų privalumai:
 • Kuro taupymas ir mažesnės eksploatavimo išlaidos;
 • Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas;
 • Atitiktis teisės aktų reikalavimams;
 • Mažinamas išmetamo anglies dioksido kiekis;
 • Veiklos lankstumas;
 • Novatoriškas įmonės įvaizdis ir reputacija;
 • Triukšmo mažinimas.

„Viking Grace“ – pirmasis pasaulyje keltas, kuriame įrengtos vėjo energija varomos rotorinės burės. Jas Nantalyje sumontavo viena iš „BLRT Repair Yards“ įmonė.


„BLRT Repair Yards“ įmonė Klaipėdoje įrengė vėjo rotorių pamatus bendrovės „CLdN“ 234,06 m ilgio automobilių gabenimui skirtame kelte „Delphine“.

Laivybos pramonė skiria vis didesnį dėmesį aplinkosaugai ir jos priemonių veiksmingumui. „BLRT Repair Yards“ gali pasiūlyti perspektyvių sprendimų, užtikrinsiančių Jūsų turimų laivų atitikimą reikalavimams, draugiškumą aplinkai, būklės pagerinimą ir eksploatacijos efektyvumą!

Suraskite reikalingą kontaktinį asmenį

IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO MAŽINIMAS (DEKARBONIZACIJA)

Dekarbonizacija yra esminis žingsnis, vedantis į tvaresnę ateitį bei planetos išsaugojimą ateities kartoms, ir atlieka lemiamą vaidmenį, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios labiausiai prisideda prie visuotinio atšilimo ir klimato kaitos, išmetimą.

Dekarbonizacijos nauda:
 • Klimato kaitos švelninimas;
 • Geresnė oro kokybė;
 • Energijos vartojimo efektyvumas;
 • Ekosistemų išsaugojimas;
 • Sustiprinta bendrovės reputacija.

Unikalios oro tepimo sistemos (DACS) įrengimas krovininiame laive „DANITA“.


Silikoniniais dažais padengtas šaldytų krovinių gabenimo laivo – refrižeratoriaus – „CS STRATOS“ plokščias dugnas ir vertikalūs šonai.


Application of a graphene-based paint over the hull of BALTIC QUEEN ferry.


Silicone paint application over the flat blattom and vertical sides of ARCTIC ROCK cargo vessel

Suraskite reikalingą kontaktinį asmenį