Vertybės

Pagarba žmogui

PRIPAŽINIMAS IR PAGARBA

 • Mes matome ir vertiname kiekvieną
 • Mes pasitikime bendradarbiais ir partneriais
 • Mes išklausome ir girdime vienas kitą
 • Mes palaikome vienas kitą
Patikimumas

ATSAKOMYBĖ IR KOMPETENCIJA

 • Mes vykdome savo įsipareigojimus
 • Mes atsakome už savo veiksmus
 • Mes pateisiname lūkesčius
Efektyvumas

IŠLAIDOS MINIMALIOS – PASIEKIMAI MAKSIMALŪS

 • Mes planuojame savo darbą
 • Mes taupiai naudojame mums patikėtus išteklius
 • Mes tobuliname procesus
Vystymasis

AUGIMAS IR PAŽANGA

 • Mes skatiname savo darbuotojus tobulėti
 • Mes atviri geriausių sprendimų paieškai
 • Mes tobuliname technologijas
 • Mes galime pakeisti ateitį
 • Mes rūpinamės aplinka