Žaliasis kursas laivų remonto industrijoje

Rūpinimasis aplinka, jos saugojimas ir tausojimas tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Siekiant tai užtikrinti, reikalingi naujausi sprendimai, o ekologiškas mąstymas (angl. Green Thinking) yra vienas iš jų. Bėgant metams, vis daugiau dėmesio skiriame poveikio aplinkai mažinimui ir įgyvendinome nemažai sėkmingų aplinkosaugos iniciatyvų. Kasdienėje savo veikloje, naudojame tvarius metodus, kuriais siekiama ne tik kuo labiau sumažinti mūsų veiklos poveikį aplinkai, bet ir skatinti perdirbimą, naudoti energiją taupančias technologijas bei atsinaujinančius išteklius.

APLINKAI NEKENKSMINGA LAIVŲ PRIEŽIŪRA IR ABRAZYVINIS SRAUTINIS VALYMAS

Siekdamos iki minimumo sumažinti kietųjų dalelių pasklidimą ir užtikrinti aplinkai nekenksmingą paviršiaus paruošimą, išlaikant laivo remonto kokybę, „BLRT Repair Yards“ įmonės:

Įrengė naują oro valymo sistemą
Vamzdynų skyriaus abrazyvinio srautinio valymo kameroje sumontuota nauja oro valymo sistema, kuri visiškai užtikrina, kad į aplinką nepatektų kietosios dalelės.

Investavo į vandens aukšto slėgio srovės įrenginius, tarp kurių – bendrovės „Hammelmann“ sistema „Dock boy“
 • Dėl uždaro veikimo proceso užtikrinama, kad šiukšlės ir seni dažai nuo laivo bus pašalinti (naudojama integruota vakuuminė sistema), darant tik nežymų poveikį aplinkai;
 • Didelis našumas, sutrumpinantis laiką, kurio reikia laivo paviršiaus paruošimui dažymui;
 • Valymo slėgis yra iki 3 000 barų, o tai užtikrina, kad seni sluoksniai bus visiškai pašalinti, ir visi teršalai nuo metalo bus nuvalyti;
 • Nedideliems plotams, kurių negali aptarnauti sistema „Dockboy“, naudojami rankiniai pistoletai, kurių valymo slėgis siekia iki 2 800 barų.


Kasdienėje veikloje taiko abrazyvinio srautinio valymo be dulkių technologijas (metalo abrazyvinio srautinio valymo įranga „Blastrac 900VMB“)
 • Švaresnis paviršiaus apdorojimas;
 • Lygesnis padengimas dažais, pavyzdžiui, silikono ir ledo klasės laivams skirtos dangos;
 • Minimalus smulkesnių dalelių pasklidimas;
 • Labai našios vertikalių lygių paviršių abrazyvinio valymo be dulkių sistemos;
 • Paviršiaus valymas šratasraučiu, atitinkantis švarumo klasę Sa3.


Seka žaliosios gamybos pėdomis
„BLRT Repair Yards“ įmonių teritorijose įrengti angarai priimamų laivų liukų dangčių remontui, valymui ir dažymui. Angaruose vienu metu galima dirbti su keliais dangčiais. Taip mažinamas poveikis aplinkai ir galima vykdyti darbus nepriklausomai nuo oro sąlygų.
Bendras angarų plotas – 2 150 m2, o juose telpa:
 • • Nuo 9 iki 12 liukų dangčių, jeigu laivo ilgis yra 95 m;
 • • Iki 5 liukų dangčių, jeigu laivas yra 150 m ilgio.


Stebi oro sąlygas
 • Visiškai automatinė programinė įranga;
 • Nereikia gaišti brangaus laiko;
 • Matuoja kritulių kiekį, vėjo kryptį bei greitį, temperatūrą ir kitus meteorologinius parametrus;
 • Padeda priimti greitus ir teisingus sprendimus, siekiant išvengti taršos ir kietųjų dalelių pasklidimo aplinkoje.

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ INTEGRAVIMAS

Vėjas yra vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, o jo pagalba sukurta energija yra viena švariausių, lyginant su kitais jos gavimo būdais.

Bendradarbiaudama su bendrove „Norsepower“ – komercinių laivų plaukiojimo technologijų tiekėja – „BLRT Repair Yards“ Nantalyje įkūrė rotorinių burių bandymų centrą, kuriame vėjo energija panaudojama varomajai jėgai sukurti. Vienas iš rotorių buvo sumontuotas ir išbandytas sausumoje – Turku laivų remonto įmonėje (Suomijoje), ir pasiekti puikūs rezultatai. Rotorinė burė veikia pagal Magnuso efekto fiziką. Kai vėjas susiduria su besisukančiu objektu, susidaro aukšto ir žemo slėgio skirtumas, kuris sukuria trauką 90° kampu vėjo atžvilgiu.

Šiandien „Norsepower“ ir „BLRT Repair Yards“ Nantalyje tęsia bendradarbiavimą ir įrodo, kad vėjo pagalba pagaminta energija yra komerciškai perspektyvus sprendimas atsinaujinančiosios energetikos srityje.

ATLIEKŲ TVARKYMAS PROJEKTO METU IR JAM PASIBAIGUS

Siekdami sumažinti bendrą laivų remonto metu daromą poveikį aplinkai, mes rūšiuojame ir utilizuojame proceso metu susidariusias atliekas (metalas, popierius, plastikas, pavojingos atliekos) pagal ES atliekų tvarkymo reglamento ir kitus pramonei keliamus reikalavimus.

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

Siekiant sumažinti energijos suvartojimą, „BLRT Repair Yards“ laivų remonto įmonėse naudojama energiją taupanti įranga ir prietaisai, apšvietimo sistemos, optimizuotos šildymo ir vėdinimo sistemos. Be to, dalis naudojamų dyzelinių krautuvų su šakėmis buvo pakeisti dujiniais ir akumuliatoriniais krautuvais. Technikos atnaujinimo procesas vis dar tęsiamas.
Taip pat, siekiant sumažinti laivų išmetamų teršalų kiekį, visi į „BLRT Repair Yards“ įmones remontui atplaukę laivai yra prijungti prie krante esančios elektros jungties.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS (angl. IHM) IR NETOKSIŠKŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

Savo projektams renkamės nekenksmingas medžiagas, kurias galima perdirbti ir kurios daro minimalų poveikį aplinkai: aplinkai saugias, mažai taršias dangas, dažus, klijus bei hermetizavimo medžiagas. Pasisakome už tinkamą pavojingų medžiagų tvarkymą.

Visose „BLRT Repair Yards“ įmonėse naudojamos medžiagos atitinka TJO ir ES pavojingų medžiagų sąrašo (IHM) naudojimo reikalavimus.

VANDENS TAUSOJIMAS

„BLRT Repair Yards“ įmonės surenka laivų valymui panaudotą vandenį ir pasirūpina jo utilizavimu. Bendrovės taip pat naudoja papildomas priemones, padedančias išvengti vandens taršos: naujos kartos bonines užtvaras ir naftos produktų išsiliejimo surinkimo stoteles:

Naujos kartos boninės užtvaros
 • Įrengtos aplink dokus, siekiant užtikrinti nuolatinę aplinkos apsaugą;
 • Veikia kaip fizinis barjeras, neleidžiantis išsiliejusiems naftos produktams plisti toliau;
 • Naujosios užtvaros yra daug lengvesnės, veiksmingesnės ir patikimesnės.
Avarinio išsiliejimo stotelės prie krantinių
 • Jomis siekiama užkirsti kelią galimiems išsiliejimams / nuotėkiams, juos sulaikyti, neleisti plisti toliau ir greitai reaguoti priklausomai nuo situacijos;
 • Pastatytos prie krantinės, tinkamos švartuotis išsiliejimo kontrolės laivams ir dviejų korpusų laivams;
 • Gali privažiuoti sunkiasvorės transporto priemonės;
 • Galimybė imtis veiksmų, iki atvykstant iškviestai reagavimo komandai;
 • Papildoma funkcija – patobulinto naftos išsiliejimo padarinių likvidavimo laivo naudojimas.

PERDIRBAMOS MEDŽIAGOS

Perdirbtų medžiagų naudojimas laivų remonto veikloje skatina tvarumą ir mažina poveikį aplinkai.
Naudodami perdirbtas medžiagas, padedame tausoti išteklius, mažinti atliekų susidarymą bei prisidedame prie žiedinės ekonomikos.

Metalai
Įgyvendinant laivų remonto projektus, mūsų įmonės paprastai naudoja perdirbtas medžiagas, pavyzdžiui, plieną, aliuminį ir varį. Naudojant perdirbtus metalus, sumažėja žaliavų gavybos ir daug energijos reikalaujančių gamybos procesų poreikis.

Plastikas
Savo veikloje susiduriame ir su plastikinių komponentų, pavyzdžiui, vamzdžių, jungiamųjų detalių, vidaus įrangos, keitimu ar remontu. Nors ne visos plastiko rūšys gali būti perdirbamos, suprasdami, kaip svarbu rūšiuoti ir tinkamai tvarkyti tokias atliekas, sukūrėme perdirbimo sistemą. Ir, žinoma, rinkdamiesi produktus, pagamintus iš perdirbtų medžiagų, stebime, ar jie atitinka kokybės ir eksploatacinių savybių standartus.

Smėlis
Mes griežtai laikomės aplinkosaugos taisyklių, užtikrinant atsakingą panaudoto smėlio tvarkymą ir utilizavimą, jei pakartotinis jo panaudojimas, atsižvelgiant į užterštumą, neįmanomas.

Popierius
Dar vienas teigiamas žingsnis, mažinant anglies dioksido poveikį aplinkai ir atliekų susidarymą, susijusį su mūsų veikla, yra popieriaus surinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas. Siekiame užtikrinti, kad dokumentai, pakavimo medžiagos ar kartonas būtų panaudoti dar kartą. Dėl to sudarėme sutartis su vietos perdirbimo įmonėmis ir įsiklausome į jų pateiktas rekomendacijas, kad maksimaliai galėtume prisidėti prie šio proceso sklandumo. Taip pat skatiname savo darbuotojus ir subrangovus aktyviai prisidėti prie antrinių žaliavų panaudojimo ir teikiame rekomendacijas, kokių rūšių popierių galima perdirbti.